Setki razy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
setki razy przysłówek Setki razy odwiedzałem cię w szpitalu.