Rzekomo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
rzekomo przysłówek Rzekomo oddał cały dług.