Paręset [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
paręset liczebnik nieokreślony Przejechał już paręset metrów, gdy zauważył brak lusterka.