Pełno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pełno przysłówek Nalał pełno płynu do chłodnicy.