-Że [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
-że partykuła wzmacniająca Wyraża zniecierpliwienie chodźże, zróbże, weźże