-Ż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
partykuła wzmacniająca Używana z wyrazami zakończonymi na samogłoskę – taż, toż, kiedyż, czyż