Zwykle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zwykle przysłówek Zwykle zachowywał się zupełnie inaczej.