Zwłaszcza [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zwłaszcza przysłówek Lubił opowieści, zwłaszcza mrożące krew w żyłach.