Zwięźle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zwięźle przysłówek Przedstawiłem zwięźle wszystkie sprawy.