Zresztą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zresztą przysłówek Zresztą jest mi wszystko jedno.