Aj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
aj wykrzyknik Aj! Jakie to gorące!