Niezadługo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niezadługo przysłówek Dał znać, że niezadługo ich odwiedzi.