Oraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oraz spójnik łączny Wystąpili uczniowie oraz nauczyciele.