Oto [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oto zaimek wskazujący Oto ona przed państwem.