Owak [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
owak zaimek przysłowny wskazujący Tak czy owak będzie po mojemu.