Pomiędzy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pomiędzy przyimek Rozdano nagrody pomiędzy uczestników.