Ponieważ [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ponieważ spójnik przyczynowy Ponieważ się uczył, zdał dobrze egzamin.