Ponoć [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ponoć partykuła oceniająca Ponoć był najlepszy w klasie.