Po polsku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po polsku przysłówek Dobrze mówi po polski.