Czyś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czyś partykuła pytająca Czyś odrobił lekcje?