Zaraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zaraz przysłówek Zaraz odjeżdżamy do stolicy.