Częstokroć [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
częstokroć przysłówek Częstokroć podpadał dyrektorowi.