Czasowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czasowo przysłówek Czasowo nie chodził do szkoły.