Obecnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
obecnie przysłówek Obecnie jestem bardzo zajęta.