Owędy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
owędy zaimek przysłowny wskazujący Chodzę tędy i owędy.