Owszem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
owszem przysłówek Owszem, to moje rękawiczki.