Przede wszystkim [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przede wszystkim przysłówek Bądź grzeczny przede wszystkim.