Przedwczoraj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przedwczoraj przysłówek Przedwczoraj padał deszcz.