Przeto [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przeto spójnik wynikowy Był poważnie chory, przeto zeszczuplał.