Wtenczas [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wtenczas przysłówek Pojadę wtenczas, gdy mnie zaprosisz.