Względem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
względem przysłówek Jest niegrzeczny względem pracowników niższego szczebla.