Wzwyż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wzwyż przysłówek Po raz pierwszy skoczył wzwyż.