Zazwyczaj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zazwyczaj przysłówek Zazwyczaj wszystko mi się udaje.