Zawczasu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zawczasu przysłówek Zawczasu zadbałem o akcesoria.