Chwilami [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
chwilami przysłówek Niebo chwilami wyglądało groźnie.