Stamtąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
stamtąd zaimek przysłowny To stamtąd przyszła ta moda.