Zgoła [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zgoła przysłówek To zgoła zupełnie odmienione dziecko.