Oburącz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oburącz przysłówek Chwycił ją mocno oburącz.