Pomyłki na wysokim szczeblu [życzenia MEN]

„Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny. Na poziomie podstawowym godz. 9.00. Na poziomie rozszeżonym godz. 9.00. Gimnazjalistom życzymy powodzenia” – brzmiał napis na grafice umieszczonej na Twitterze MEN.