Więc [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
więc spójnik wynikowy Przeczytałem lekturę, więc teraz mam czas wolny.