Wiadomo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
wiadomo czasownik niefleksyjny nieosobowy Nigdy nie wiadomo co może się zdarzyć.