Bez wątpienia [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez wątpienia przysłówek Bez wątpienia jutro przyjeżdża ojciec.