Bęc [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bęc wykrzyknik Bęc! – wszystko runęło na ziemię.