Żywcem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
żywcem przysłówek Żywcem ściągnął od sąsiada w ławce.