Żaden [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
żaden zaimek przymiotny nieokreślony Żaden uczeń nie miał przyborów.