Aż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
spójnik podrzędny
sposobu
Poci się tak obficie, aż widać to z daleka.
spójnik podrzędny
czasu
Czekała, aż skończy mówić
partykuła wzmacniająca Aż podskoczyła z radości