Tak dalece [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tak dalece przysłówek Tak dalece się do niej przyzwyczaiłam, że nie mogę się z nią rozstać.