Atoli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
atoli spójnik przeciwstawny (archaizm) Cieszyła się z ich przyjazdu, atoli nie pokazała tego po sobie.