Ano [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ano partykuła twierdząca Ano, starość nie radość.