Przed [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przed przyimek Wysprzątał mieszkanie przed wyjściem.